İNSAN KAYNAKLARI

Politikanın Amacı: Ekip çalışmasına inanan, sorumluluklarını istenilen nitelikte ve zamanında yerine getiren, hedeflerine ulaşırken her türlü etik kurallara uyan, yenilikçi, değişime açık, sosyal sorumluluk ve çevre bilinci yüksek bir çalışan profili oluşturmaktır.

Sorumluluklar:

- Şirketimizin insan kaynağı seçimini, gelişimi yüksek, işe uygun yetkinliğe sahip, şirket değerlerini benimseyip yaşatacaklar arasından yapmak,
- Çalışanlarımızın, sürekli gelişimini sağlayarak şirket hedeflerine katkılarını, yürütmekte oldukları görevlerde başarılarını ve verimlerini artırıcı eğitim fırsatları ve imkanları yaratmak,
- Çalışanlarımızın işteki başarılarını ve çalışma performanslarını değerlendirmek ve teşvik etmek,
- Çalışanlarımızın motivasyon, tatminini ölçmek ve sürekli iyileştirmek adına Çalışan Memnuniyet Anketleri (ÇMA) yapmak,
- Çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,
- Performans yönetim sistemiyle belirlenen eğitim ile desteklenen çalışanlarımızın performansını en üst düzeyde tutmak,
- Çalışanlarımızı ekip çalışmalarına teşvik etmek ve uygun ortamlar yaratmak,
- Çalışanlarımızın yaratıcı ve yenilikçi fikirleri sunmalarını sağlamaktır.